Dr.Öğr.Üyesi
Rabia KÖKLÜ
Birim
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 56 45